ජොහන් 3:16 දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයාට කොතරම් ප්‍රේම කළ සේක්ද කීවොත් ස්වකීය ඒක ජාතක පුත්‍රයාණන් වුවද ලොවට දෙවා වදාළ සේක. එසේ කළේ, උන් වහන්සේ කෙරෙහි අදහන සියලු දෙනාම විනාශ නොවී සදාතන ජීවනය ලබන පිණිසය.